Criteris per a la definició del catàleg

EL PROCÉS

Aquest catàleg s’ha elaborat a partir de dos treballs diferents. En primer lloc, durant els primers mesos de 2023 es varen dur a terme una sèrie d’entrevistes en el marc del procés d’EcoRegió Serra de Tramuntana. Concretament, es varen realitzar cent entrevistes a Valldemossa, Estellencs, Banyalbufar, Deià, Esporles, Puigpunyent i Bunyola repartides de la següent forma: cinquanta a productors, vint-i-cinc a comerços i vint-i-cinc a establiments de restauració. La majoria foren presencials, per la qual cosa el nivell de profundització és major. A més, la quantitat d’entrevistes per set municipis relativament petits feu que es registraren la majoria d’agents rellevants.

Una vegada obtinguda aquesta informació es va decidir ampliar el catàleg a la resta de municipis de la Serra. Aquesta tasca es va fer durant els mesos d’estiu del mateix any. Per tal de poder abastar i tenir una mostra representativa de tots els municipis restants en el termini establert, en aquesta segona fase el procediment de captació de dades va ser una mica diferent: el nombre d’entrevistes va ser reduït a setanta (trenta productors, vint HORECA i vint comerços), i aquestes es van dur a terme de forma telefònica o per correu. Això ha permès realitzar un inventari preliminar, que suposa una primera passa per a poder incorporar aquests municipis dins del catàleg, i permet l’expansió i recerca més en detall d’aquests en el futur.

És important remarcar que aquest vol ser un document en constant construcció, i s’obre la possibilitat d’incorporar nous agents rellevants sempre que es compleixin els requisits marcats. Aquest catàleg es complementa amb el catàleg virtual i mapa interactiu que trobareu al a web de Tramuntana XXI, i que s’anirà actualitzant periòdicament.

REQUISITS CONSIDERATS

Per tal de ser inclosos al catàleg hem definit el producte local com aquell que ha estat produït a la Serra o elaborat amb matèries primeres obtingudes a la Serra de Tramuntana. Qualsevol productor que tengui com a principal activitat la base d’aquest concepte pot ser inclòs al catàleg. Això no impedeix que alguns dels productors puguin complementar el seu negoci amb la comercialització, distribució o elaboració de productes de fora de la Serra. Pel que fa a comerços i establiments de restauració el requisit considerat ha estat l’oferta o l’ús de com a mínim un producte de la Serra, sigui per venda directa o per elaboració de plats. Amb aquest criteri entren al catàleg els establiments amb vins locals a la carta de vins o amb oli de la Serra de Tramuntana.

LA DELIMITACIÓ TERRITORIAL

Finalment, cal comentar que la delimitació espacial que s’ha tengut en compte és la que considera el Consorci Serra de Tramuntana a partir de l’aprovació en Junta Rectora del 5 de juliol de 2022, basada en les següents consideracions:

  • Delimitació establerta per la declaració Unesco com a Patrimoni Mundial, el 29 de juny de 2011.
  • Ampliació als nuclis urbans representatius dels valors i del paisatge cultural de la Serra: Campanet, Moscari, Ullaró, Selva, Mancor, Port de Sóller i Pollença.
  • Ampliació en 500 metres dels límits oficials per incloure parcel·lacions completes.
  • S’exclou qualsevol ampliació dels municipis de Palma, Calvià, Andratx i Palmanyola.

Això implica que alguns espais de municipis de la Serra queden fora del territori considerat per motius geogràfics i paisatgístics. Pensam que això és coherent amb el fet de defensar la diferenciació del producte d’acord amb uns majors costos derivats de l’orografia específica de la Serra com poden ser la impossibilitat de mecanització o majors despeses de transport, entre d’altres.